Mens Erger Je Niet, Hasselt, Tongeren, Lommel, Brussels, 1995

A traveling exhibition about urban planning in Belgium designed bij HIJ (Huub Berger, Ick Reuvis & Jo Klaps)